گروه های تصاویر

گروه خود را انتخاب کنید

پروژه بزرگ نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

تعداد آیتم : 6 مورد

نیروگاه حرارتی شازند اراک

تعداد آیتم : 10 مورد

پروژه عظیم راه سازی فاز های مختلف شهرجدید هشتگرد

تعداد آیتم : 9 مورد